ઝારખંડ : રોપ-વે દુર્ઘટનામાં ફસાયેલા લોકોને ભારતીય વાયુ સેના કેવી રીતે બચાવી રહી છે

0
315
views

ઝારખંડના દેવઘરમાં ત્રિકુટ પહાડીના પર રોપવેમાં અકસ્માત થયો હતો. ત્યારબાદ કેટલા લોકો રોપવે માં ફસાઈ ગયા હતા. તેને બચાવવા માટે સેના, એરફોર્સ અને NDRF ની મદદ લેવામાં આવી હતી. આ બચાવ કામગીરી માં ભારતીય વાયુ સેનાનું એમઆઈ-17 હેલિકોપ્ટરની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી.

 

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.