બજેટ પહેલા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો

નાણાંમંત્રી બજેટ રજૂ કરે તે પહેલા નેશનલ ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં ઘટાડો કર્યો છે. જોકે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ પ્રકારનો વધારો કે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી.

ઇન્ડિયન ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીએ કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ એ 19 કિલોના કોમર્શિયલ ગેસના બાટલાની કિમતમાં 91.5 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે જે બાદ નવી દિલ્હીમાં 19 કિલોના ગેસના બાટલની કિમત 1907 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. જાન્યુઆરી માહિનામાં પણ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 102.50 રૂપિયા નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.

કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિમત જોઈએ તો દિલ્હીમાં 19 કિલોના ગેસના બાટલની કિમત 91.5 રૂપિયા ઘટીને 1907 થઈ ગઈ છે, કોલકાતામાં 89 રૂપિયા ઘટીને 1987 રૂપિયા થઈ ગઈ છે, ચેન્નઈમાં 50.5 રૂપિયા ઘટીને 2080.5 થઈ ગઈ છે અને મુંબઈ માં 91.5 રૂપિયા ઘટીને 1857 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.