રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમરેલી જિલ્લાને 5 એમ્બ્યુલન્સની ફાળવણી

રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમરેલી જિલ્લાને પાંચ એમ્બ્યુલન્સની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા પંચાયત ભવન ખાતે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ રેખાબેન મોવલિયા અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દિનેશ ગુરવએ લીલી ઝંડી બતાવીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.

આ તકે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અમરેલી જિલ્લાના અલગ અલગ ગામડાઓમાં આ એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવામાં આવી છે જેમાં રાજુલાના ખેરા, ખાંભાના ખડાધાર, કુંકાવાવ તાલુકાના દેવગામ, બગસરાના જૂની હળીયાદ અને અમરેલીના વાંકિયા એમ કુલ પાંચ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવામાં આવી છે. આ એમ્બ્યુલન્સો આરોગ્ય સેવાઓ તેમજ દર્દીઓને રીફર કરવા, ઓપરેશન તેમજ પ્રસુતિ અને બાળકોની આરોગ્ય સુવિધાઓ માટે અત્યંત આશીર્વાદરૂપ બનસે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમરેલી જિલ્લાને 7.5 લાખની એક અને 37.50 લાખના ખર્ચે પાંચ ગામોને પાંચ એમ્બ્યુલન્સની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ આયોજનની 15 % વિવેકાધિન ગ્રાન્ટ અંતર્ગત જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને ફાળવવામાં આવેલી રકમમાંથી એમ્બ્યુલન્સોની ખરીદી કરવામાં આવી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.