નવા વર્ષના પહેલા દિવસે સારા સમાચાર, LPG સીલીન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો

નવું વર્ષ સારા સમાચાર સાથે શરુ થયા છે પેટ્રોલિયમ માર્કેટિંગ કંપની ઇન્ડિયન ઓઇલ ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ થી કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિમતમાં ૧૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો કરીયો છે જોકે ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિમતમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. ડિસેમ્બર માહિનામાં તેની કિમતમાં ૧૦૦ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

ગયા વર્ષે ડિસેમ્બર માહિનામાં ઇન્ડિયન ઓઇલે કોમશિયલ LPG સિલિન્ડરની કિમતમાં વધારો કરીયો હતો.ડિસેમ્બર માહિનામાં ૧૯ કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિમતમાં ૧૦૦ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.જો કે સામાન્ય લોકો માટે રાહતની વાત એ છે કે ઘરેલુ સિલિન્ડરમાં કોઈ પ્રકારનો વધારો કરવામાં આવ્યો ન હતો. કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિમતમાં ઘટાડાથી હોટલ ચલાવતા વેપારીને થોડી રાહત થશે.

સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડા બાદ દેશના મોટા શહેરો પર નજર કરીએ તો મુંબઈમાં ૧૯ કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિમત ૧૯૫૧ રૂપિયા થઈ ગઈ છે,દિલ્હીમાં ૧૯ કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિમત ૨૦૦૧ રૂપિયા થઈ ગઈ છે અને કોલકાતામાં ૧૯ કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિમત ૨૦૭૭ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.