વર્ષમાં એકવાર જ ઘટતી ઘટના : પૃથ્વી આજે સૂર્યની સૌથી નજીક હતી

આજે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ લંબગોળ રિતમા ફરતી વર્ષના સૌથી નજીકના બિંદુએ હતી, આજે બપોરે 12.22 કલાકે બંને વચ્ચેનું અંતર ઘટીને 14 કરોડ 71 લાખ 5 હજાર 52 કિ.મી થઈ ગયું હતું, વર્ષમાં એકવાર પૃથ્વી સૂર્યની સૌથી નજીક આવે છે ખગોળશાસ્ત્રમાં તેને પેરિહેલિયન (perihelion) કહેવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું સરેરાશ અંતર 14.96 મિલિયન કિલોમીટર ગણવામાં આવે છે. પૃથ્વીથી સૂર્યનું સરેરાશ અંતર ખગોળીય એક તરીકે ઓળખાય છે. પેરિહેલિયન (perihelion) પર પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર અંદાજે 147 મિલિયન કિલોમીટર છે. જયારે એફિલિઅન (aphelion) અવસ્થામાં પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર લગભગ 94.5 મિલિયન માઈલ છે.

સાયન્સ બ્રોડકાસ્ટર સારિકા ઘરૂએ જણાવ્યું કે આજે વિપરીત ઘટના થશે. જયારે પૃથ્વી અને સૂર્ય એકબીજાની દુર રહેશે ત્યારે આ અંતર 15 કરોડ 20 લાખ 98 હજાર 4055 કિમી હશે.રસપ્રદ વાત એ છે કે પૃથ્વી સૂર્યની નજીક હોવા છતા પણ પૃથ્વીપર ઠંડકનો અહેસાસ થાય છે કેમ કે પૃથ્વી સૂર્યની પરિભ્રમણ કરે છે ત્યારે તે તેની ધરી પર નમેલી હોય છે. ઝુકાવને કારણે અમુક સમયે પૃથ્વીના જે ભાગ પર સૂર્યના કિરણો સીધા પડતા હોય છે ત્યાં ગરમી હોય ને જયા કિરણો ત્રાંસુ પડે છે ત્યાં ઠંડીનો અહેસાસ થાય છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.