અમરેલી જિલ્લામાં વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાયુ, વાહન ચાલકોને પરેશાન થયા

અમરેલી જિલ્લામાં કાલે પડેલા વરસાદી માહોલ વચ્ચે આજે વહેલી સવારની પરોઢે જ ઝાકળવર્ષા જોવા મળી હતી. જેના કારણે શિયાળાની ઠંડી પણ અસર કરતી જોવા મળી હતી. પાસની દ્રસ્તી ન દેખાય તેવો ગાઢ ધુમ્મસ પણ જોવા મળિયો હતો.

આ ધુમ્મસ અમરેલી સિટી સહિત બાબરામાં પણ લોકોને ધુમ્મસનો સામનો કરવો પડિયો હતો, તેમજ લાઠી, ધારી સહિત ગામમાં વહેલી સવારે અને મોડી મધ રાતે ઝાકળ પડતાં વાહનનો ને ભારે મુશ્કેલી પડી હતી. વિઝિબિલિટી ડાઉન થવાથી વાહનોની હેડ લાઇટ ચાલુ રાખી અને વાહનો ચલાવવામાં મુસકેલીઓ આવી રહી હતી.

શિયાળાની ઋતુ સાથે 2 દિવસથી વરસાદી આગાહીના કારણે ચોમાસુ વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આમ બંને ઋતુ ભેગી થવાના કારણે જિલ્લામાં રોગચાળો પણ વધતો હોય છે અને બીમારી પણ વધી શકે છે જેના કારણે આ વાતાવરણના કારણે લોકો વધુ પરેશાન થઇ શકે છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.