જાફરાબાદમાં રહેણાક વિસ્તારમાં દીપડો ઘૂસ્યો, દ્રસ્યો CCTV કેમેરામાં કેદ

અમરેલી જિલ્લામાં સિંહ અનેકવાર રહેણાક વિસ્તારમાં આવતા હોય છે પણ હવે દીપડાઓ પણ રહેણાક વિસ્તારમાં આવવા લાગ્યા છે. અને અમરેલી જિલ્લામાં દીપડાઓની સંખ્યા પણ દિવસે ને દિવસે વધારો થઈ રહીયો છે. અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ શહેરમાં બુધવારે એક દીપડો રહેણાંક વિસ્તારમાં ઘૂસી આવ્યો હતો જેના દ્રસ્યો સીસીટીવી માં કેદ થઈ ગયા હતા . વિડિયો જે સામે આવ્યો છે તેમાં જોવા મળે છે કે દીપડો એક રહેણાંક મકાન ઉપરથી શેરીમાં પ્રવેશ કરે છે પણ શેરીમાં રહેલા ત્રણેક સ્વાન દીપડા પાછળ દોટ મૂકે છે.

 

બુધવારે વહેલી સવારે અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ શહેરમાં આવેલા નેસડી મોલ્લા વિસ્તારમાં દીપડો આવીયો હતો, દીપડોએ એક મકાન ઉપરથી સોસાયટીમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, એ દ્રસ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો છે. આ દીપડો સોસાયટીમાં પ્રવેશતા જ ત્રણ જેટલા રખડતા શ્વાન દીપડા પાછળ દોટ મૂકે છે. આ પ્રકારનું ચિત્ર પ્રથમ વખત જોવા મળ્યું હતું. આ દીપડા દ્વારા હજુ સુધી કોઈ પ્રકારનું નુકસાન કે ઇજા કરી હોય તેવું જાણવા નથી મળ્યું, પરંતુ દીપડાની આ પ્રકારનું રહેણાક વિસ્તારમાં આવવું ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે.

આ ઘટના ના થોડા દિવસો પહેલા જ જાફરાબાદ શહેરના લાઈટ હાઉસ વિસ્તારમાં દીપડો જોવા મળ્યો હતો, ત્યાં પણ તે લટારો માંરીને વયો ગયો હતો. આ વિસ્તારના અનેક સ્થાનિક લોકોએ પણ આ વિસ્તારમાં દીપડાને જોયો હતો. આ ઘટના બાદ પણ વનવિભાગ જોPanther દીપડા ઉપર નજર નહીં રાખે તો આ વિસ્તારમાં ગમે ત્યારે મોટી ઘટના બની શકે છે તેવું સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.