અમરેલી જિલ્લામાં બાળકોના રસીકરણ પાંચ દિવસમાં 50 ટકા કામગીરી પૂર્ણ

અમરેલી તથા જિલ્લાના તાલુકામાં શરૂ થયેલા 15 થી 18 વર્ષના બાળકોને રસી આપવાના રસીકરણ અભિયાનનો આજ પાંચમો દિવસ એટલે કે શુક્રવારે શહેર અને જિલ્લાના તાલુકાની વિવિધ શાળાઓ, કોલેજો અને આઈટીઆઈમાં મળી 50% કામગીરી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પૂર્ણ થઇ છે. જેમાં 44,352 બાળકોને વેક્સિન અપાઇ ચુકી છે.

કોરોના સંક્રમણનો પારો અમરેલી જિલ્લામાં ધીમે ધીમે ઊંચો આવી રહિયો છે. ત્યારે આપણે જાણીએ છે કે તારીખ 3 થી શરૂ થયેલ 15 થી 18 વર્ષના વિધાર્થી-બાળકો માટે ખાસ વેક્સિનેશન કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યા છે. અમરેલી જિલ્લામાં શાળા અને પી.એસ.ચી સેન્ટર પર જિલ્લા આરોગ્ય ટીમો કામગીરી પુરજોશથી શરૂ કરી દીધી છે. ત્યારે આ રસીકરણ મહાઅભિયાન 3 તારીખથી પ્રારંભ કરાયો હતો. ત્યારથી અત્યાર સુધીમા 44,352 સ્ટુડન્ટ અને બાળકોને વેક્સિન અપાઇ ગયેલી છે. અમરેલી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી શ્રી જયેશ પટેલ સતત તમામ તાલુકાના વેક્સિન મથક પરના સાંજે રિપોર્ટ મંગાવે છે, કે કેટલા બાળકોને રોજ વેક્સિન અપાઇ રહી છે, અને કાલે બાકી રહેલા ને કેટલી અપાશે.

તમને જણાવી દઈએ કે અમરેલી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 41 પી.એસ.ચી સેન્ટર ઉપર વેક્સિનેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે જ્યાં 50% ઉપર વેક્સિનની કામગીરી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવી હોવાનો આજે આરોગ્ય વિભાગ જયેશ પટેલ દ્વારા દાવો કરાયો છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.