ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, વાંચો શું છે પૂરી માહિતી

રેલવે દ્વારા પોતાની સુવિધામાં અને સેફટીમાં વધારો કરવામાં અવિયો છે. ટ્રેનમાં મહિલા એકલી પ્રવાસ કરી રહી છે ત્યારે પોતાને અસુરક્ષિત હોય તેવું અનુભવી રહી હોય તો, તેને મદદ કરવા માટે ઇ મેરી સહેલી વેબ પેજ પરથી મદદ મળી શકશે.

E meri saheli: ઇ મેરી સહેલી.. રેલવે દ્વારા મહિલાઓની સુરક્ષાને ધ્યાન રાખીને (woman security in train) માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કેમકે ટ્રેનમાં જ્યારે મહિલા એકલી મુસાફરી કરી રહી છે. અને પોતાને અસુરક્ષિત હોય તેવું અનુભવ કરી રહી હોય તો, તેને મદદની જરૂર છે તો ઇ મેરી સહેલી વેબ પેજ પરથી મદદ મેળવી સકશે. જો કે રેલવે દ્વારા પોતાની સુવિધામાં આ એક સુવિધાનો વધારો કરાયો છે.

ક્યાં કોચમાં મહિલા એકલી છે તેની જાણકારી ટીકીટ બુકિંગનો ડેટાના તમામ ડિવિઝન પાસે હોય છે. જેના કારણે તેની જાણકારી આર પી એફને મળી જશે. અને આરપીએફ દ્વારા તેની મુલાકાત કરવામાં આવશે. અને મહિલા યાત્રીને જરૂર હશે તો મદદ કરશે. ઇ મેરી સહેલી વેબ પેઈજ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જેનો ઉદેશ્ય મહિલાની સુરક્ષા વધારવાનો છે.

અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝન પી આર ઓ જીતેન્દ્રકુમાર જયંતે ન્યુઝ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે ઈ મેરી સહેલી વેબ પેઈજ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ટ્રેનમાં મહિલા એકલી પ્રવાસ કરી રહી છે. અને તે અસુરક્ષિત લાગી રહ્યું છે અથવા તો કોઈ મુશ્કેલી છે તો ઇ મેરી સહેલી દ્વારા મદદ મળી રહેશે.જો કે મહિલા એકલી યાત્રા કરી રહી છે તેનો ડેટા આર પી એફ પાસે હશે. જેના કારણે મહિલા યાત્રી સુધી સુરક્ષા કર્મીઓ પહોંચી જશે.

રેલવે દ્વારા પ્રવાસીઓની સુરક્ષા વધારવા માટે અનેક સુવિધા વધારવામાં આવી છે કેટલીક ટ્રેનોમાં સીસીટીવી લગાવવામાં આવ્યા છે. અને આરપીએફ દ્વારા સતત પેટ્રોલીંગ પણ ટ્રેનમાં કરવામાં આવે છે. ત્યારે વધુ એક સુવિધા શરૂ કરવમાં આવી છે અને મહિલા યાત્રીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચ કરવામાં આવી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.