ડુંગળી વેચવા ગોંડલ યાર્ડની બંને બાજુ છ-છ કિમી લાંબી વાહનોની લાઈન કેમ લાગી?

ગોંડલ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની રેકોર્ડ બ્રેક આવક જોવા મળી. સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડની બહાર બંને બાજુ ડુંગળી થી ભરેલા વાહનોની લાઇન છ-છ કિમી લાંબી જોવા મળી હતી. એવું જણાય છે કે રેકોર્ડ બ્રેક થયો છે. તુંગલી પાસેના ખેતરોમાંથી એક જ દિવસમાં લગભગ 2 લાખ કટ્ટા ભાડે લેવા પડે છે.

સૌરાષ્ટ્રના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ડુંગળીના ભાવ સારા મળી રહ્યા છે. તેથી જ સૌરાષ્ટ્રભરના ખેડૂતો અહીં ડુંગળી વેચવાનું પસંદ કરે છે. ગત વર્ષ સૌરાષ્ટ્રમાં સારા વરસાદને કારણે આ વર્ષે ડુંગળીનું બમ્પર ઉત્પાદન થયું છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ગુજરાત ઉપરાંત આજુબાજુના રાજ્યોમાંથી વેપારીઓ ડુંગળી ખરીદવા ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ માં આવે છે.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડની બહાર 1500 થી વધુ ડુંગળી લઈને જતા વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી છે. ડુંગળીની આવકમાં વધારો થવાથી યાર્ડના અધિકારીઓને આસપાસના ખેતરો ભાડે આપવાની ફરજ પડી હતી. સૌરાષ્ટ્રમાંથી 1500થી વધુ ખેડૂતો ડુંગળીનો પાક વેચવા ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ પહોંચ્યા છે.

એક મણ ડુંગળીની કિંમત રૂ. 80 થી રૂ. 490 જણાવવામાં આવી રહી છે. ગોંડલ, જેતપુર, કોટડાસાંગાણી સહિતના આસપાસના વિસ્તારોના ખેડૂતો તેમના ડુંગળીના પાકને વેચવા માટે ગોંડલ યાર્ડ પહોંચ્યા છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.