જાફરાબાદના નાગેશ્રી પોલીસ સ્ટેશનના બે પોલિસકર્મી 5000ની લાંચ લેતા ઝડપાયા

જાફરાબાદ તાલુકાના નાગશ્રી પોલીસ સ્ટેશનના બે પોલીસકર્મી લાંચ લેતા ઝડપાયા છે. નાગેશ્રી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક પોલીસકર્મીએ રૂ.5000ની લાંચ માંગી હતી. ફરિયાદીની ફરિયાદ બાદ એસીબીએ છટકું ગોઠવી લાંચ લેતા બે પોલીસકર્મીઓને પકડી પાડ્યા હતા.

ફરિયાદી લાંચની રકમ આપવા માંગતા ન હતા. જેથી અમરેલી એસીબીનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેના આધારે લાંચનું છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બંને પોલીસ કર્મચારી રૂ.5000ની લાંચ લેતા એસીબીએ પકડી પડ્યા હતા. હાલ અમરેલી એસીબી દ્વારા બંને આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

આ બંને પાેલીસકર્મીને આવા કારણસર જ પાેલીસવડાએ સજાના ભાગરૂપે નાગેશ્રી પાેલીસ મથકમા મુક્યાં હતા. અને સ્થાનિક અધિકારીને એવી પણ સુચના આપી હતી કે આ બંને પાેલીસકર્મી પાસે માત્ર ગાર્ડ ડયુટી લેવામા આવે અને કાેઇ અગત્યની કામગીરી સાેંપવામા ન આવે. પરંતુ સ્થાનિક અધિકારીએ જાણે પાેલીસવડાની સુચનાનું ધ્યાન જ ન આપ્યું.

ઝડપાયેલા પોલીસકર્મીઓના નામ :

1. ગંભીરસિંહ મહોબ્બતસંગભાઈ ચાવડા, ASI

2. વિજયભાઈ ભાયાભાઈ બાંભણીયા, પોલીસ કોસ્ટેબલ

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.