નિર્લિપ્ત રાયની સ્ટેટ માેનીટરીંગ સેલમા બદલી, નવા જિલ્લા પોલીસવડા તરીકે કોને મુકાયા જાણો

અમરેલી જિલ્લામાં સાડા ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી ગુનેગારોને પાઠ ભણાવનાર પાલીસવાડા નિર્લિપ્ત રાયની આખરે સરકારે બદલી કરી છે. તેમને સ્ટેટ માેનીટરીંગ સેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તેમની જગ્યાએ અમરેલીના એસપી જેવી જ છાપ ધરાવતા નર્મદા જિલ્લાના હિમકર સિંહને અહીં મુકવામાં આવ્યા છે.

રાજ્ય સરકારે આજે IPS અધિકારીઓની મોટા પાયે બદલીઓની જાહેરાત કરી છે. નિર્લિપ્ત રાયને પણ અમરેલીથી ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધી તેઓ અમરેલી જિલ્લાની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિથી વાકેફ હતા. પરંતુ હવે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગાંધીનગરમાંથી દારૂ, જુગારની બદીઓ પર નજર રાખશે. અમરેલી જિલ્લામાં તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે અનેક ગુનેગારોને કાયદાનું ભાન કરાવ્યુ હતું. નિર્લિપ્ત રાયની બદલી બાદ બે નંબરના ધંધાદારી લોકોને હાશકારાનો અહેસાસ થયો છે. પરંતુ આ હાશકારો થોડાક સમય માટે છે. કારણ કે વિજીલન્સની ટીમ સમગ્ર ગુજરાતમાં દારૂ જુગારની ગેરકાયદેશર પ્રવૃતિ ઉપર ચાંપતી નજર રાખે છે. અને નિર્લિપ્ત રાય હવે અમરેલી જિલ્લાના ખૂણે-ખૂણે ચાલતી આવી ગેરકાયદેશર પ્રવૃતિ ઉપર ગાંધીનગરથી ચાપતિ નજર રાખશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.