ગુજરાતના અવકાશમાં અગન ગોળા જેવુ જોવા મળ્યું, જાણો શું હતું તે

શનિવારે રાત્રે લગભગ 8 વાગ્યે સમગ્ર ગુજરાતના આકાશમાં એક તેજ અવકાશી ગોળા જેવો પદાર્થ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે તે અગ્નિના ગોળા જેવા પદાર્થને ખૂબ જ તેજ ગતિએ પૃથ્વી તરફ આવતા લોકોએ જોયો હતો, ત્યારે લોકોમાં ભય ફેલાઈ ગયો હતો. પહેલી નજરે એવું લાગ્યું કે આકાશમાંથી કોઈ ઉલ્કા કે કોઈ તારો આવી રહ્યો છે. જો કે, ખગોળશાસ્ત્રીઓના મતે, ખરતો તારો પૃથ્વી પર આટલો નીચે આવી શકે નહી. આ સંજોગોમાં આ અવકાશી પદાર્થ એટલે કે અવકાશી ભંગારનો કાટમાળ હોવાની પ્રબળ સંભાવના છે. અવકાશ નિષ્ણાતોએ પુષ્ટિ કરી હતી કે અવકાશયાન એટલે કે સ્પેસ સેટેલાઇટનો ભંગાર હતો. શનિવારે રાત્રે મધ્યપ્રદેશના માલવા અને મહારાષ્ટ્રના નાગપુર, અમરાવતી અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ રહસ્યમય લાઇટો જોવા મળી હતી.

 

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.