ભાજપ કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતનું સપનું જુએ છે અમે લોકશાહી બચાવવા ભાજપને વિપક્ષમાં રાખવી છે – પરેશ ધાનાણી

અમરેલી તાલુકાના ભંડારિયા ગામમાં થોડા દિવસ પહેલાં કોરોના વોરિયર્સનો સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિપક્ષના પૂર્વ નેતા અને અમરેલીના ધારાસભ્ય પરેશ ધાનાણીએ આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો વિજય થશે એવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો તથા તેમણે કહ્યું હતું કે અમારે બધી બેઠકો નથી જીતવી પણ લોકશાહી બચાવવા માટે ભાજપને વિપક્ષમાં રાખવી છે.

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપના મિત્રો કોંગ્રેસમુક્ત ભારતનું સપનું જુએ છે, પરંતુ અમારે તો લોકશાહીને બચાવવા ભાજપને પણ વિપક્ષમાં રાખવો છે. એવું ન કહેતા કે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તમામ સીટ પર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ચૂંટાય જાય, ભલે થોડા તો થોડાક, પરંતુ ભાજપના પણ ધારાસભ્યો રાખજો, જેથી અમારી નબળાઈઓ પણ ઉજાગર કરી શકે, કમજોરીનો અરીસો બનાવવાનું કામ આગામી દિવસોમાં ભાજપ વિપક્ષમાં બેસીને કરે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.