ભાવનગર: દોડ સ્પર્ધામાં તળાજાના બે યુવાનોએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા, એશિયાના દેશોની સ્પર્ધામાં

ભાવનગર જિલ્લા,તળાજા તાલુકાની છાતી ગજગજ ફૂલે તેવું કાર્ય તલ્લી ગામના બે યુવાનો એ કરી બતાવ્યું છે.આ બંને યુવાનોએ નેપાળ સ્થિત સાઉથ એશિયાના દેશોની ઇન્ટરનેશનલ ચેમ્પિયનશિપની દોડ સ્પર્ધામાં-2022 અંતર્ગત ભાગ લીધો હતો.

તળાજાના બે યુવાનો લાવીય ગોલ્ડ મેડલ

અજય હિંમતભાઈ વાસીયા એ 10 કિમિ દોડ સ્પર્ધામાં અંડર-20માં ભાગ લીધો હતો.પંદર દેશના પ્રતિસ્પર્ધીઓમાં તેમણે અવ્વલ નંબર મેળવ્યો હતો. અજય અગાઉ રાજ્ય કક્ષાની ભુજ અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગોવા ખાતે સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ પ્રથમ નંબર મેળવ્યો હતો.એ સમયે પોતાના પાસે સ્પર્ધામાં દોડવા માટે પોતાના બુટ ન હતા.તેઓએ તલ્લી ગામની વાડીઓ, રફ રસ્તા પર દોડ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની તૈયારી કરી હતી.

ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ પ્રથમ અવિયા

આ યુવાને નેશનલ કક્ષા ની દોડ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા બાદ આજે તેણે નેપાળ ખાતે ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ પ્રથમ આવી ગોલ્ડમેડલ મેળવ્યો છે.10 કિમિ દોડ તેઓએ 35.45 મિનિટમા પુરી કરીહતી.હવે તેનો ગોલ ઓલમ્પિકમા ભાગ લઈ દેશનું નામ દુનિયામા રોશન કરવાનો છે. આ વખતે પણ પોતાના પાસે સ્પર્ધામાં જવાના સમયે બુટ ન હતા.આથી મિત્ર પંકજ વાસીયાના બુટ લઈ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો.

(વિપુલ હિરાણી)- સાંજ સમાચાર

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.