રાજ્યના ક્યાં શહેરમાં ક્યાં દિવસે રહેશે ઉધોગોમાં વિજકાપ ?

0
220
views

* સોમવાર :- ગાંધીનગર, નવસારી, વલસાડ

* મંગળવાર :- અમદાવાદ, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી

* બુધવાર :- રાજકોટ, મોરબી

* ગુરુવાર :- મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, ડાંગ

* શુક્રવાર :- ખેડા, ભરૂચ, નર્મદા, પોરબંદર, ભાવનગર, જામનગર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, બોટાદ,                      દેવભૂમિ દ્વારકા

* શનિવાર :- કચ્છ

* રવિવાર :- પાટણ, વડોદરા, આણંદ, સુરત, તાપી, છોટાઉદેપુર

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here