અમરેલીના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો સવારમાં વાદળ, બપાેરબાદ તડકો

હવામાન વિભાગ દ્વારા કરાયેલી બે દિવસ માવઠાની આગાહીને લીધે અમરેલી પંથકમા કાલ સવારથી આકાશમા વરસાદી વાતાવરણ અને વાદળાે ઘેરાયેલા જાેવા મળ્યાં હતા. પરંતુ અહી બપાેરબાદ આકાશ ચાેખ્ખુ થઇ ગયુ હતુ. બીજી તરફ વાદળ છાયા વાતાવરણને લીધે હવામા ભેજનુ પ્રમાણ વધતા વાતાવરણ ટાઢુબાેળ રહ્યું હતુ. માવઠાની આગાહીને લીધે ખેડૂતાે પણ પોતાના ઊભા પાકને નુકસાન થસે તેવા ડરથી ચિંતામા પડી ગયા હતા.

અમરેલી જિલ્લામા આ એક માહિનામાં બીજી વખત માવઠાની સ્થિતિ જાેવા મળી રહી છે. જાે કે આજે સવારથી આકાશમા વરસાદી વાદળાે જોવા મળીયા હતા. પરંતુ બપાેર થતા વાદળાે વિખેરાઇ જતા વાતાવરણ અને આકાશ ચાેખ્ખુ થઇ ગયુ હતુ.

આજે શહેરનુ મહતમ તાપમાન 30 ડિગ્રી અને ન્યુનતમ તાપમાન 18 ડિગ્રી રહ્યું હતુ.તાે હવામા ભેજનુ પ્રમાણ વધીને 85 ટકા અને પવનની ગતિ પ્રતિ કલાક સરેરાશ 4 કિમીની રહી હતી.જો કે થાેડા દિવસ પહેલા અમરેલી જિલ્લામા ગાઢ ધુમ્મસ છવાઇ ગયુ હતુ અને બાદમા કડકડતી ઠંડી પડી હતી.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.