હોળીની જવાળા પરથી ચોમાસું કેવું રહેશે, તેનો અંદાજ આવી રીતે કાઢવામાં આવે છે

ગુજરાતમાં હોળી નો તયોહાર હોળીકાદહન સાથે આસ્થાપૂર્વક ઉજવવામાં આવે છે. હોળીની જ્વાળા પરથી આવનારું ચોમાસું આવવાની નિશાની થઈ શકે છે. હોલાષ્ટકની સમાપ્તિ સાથે હવે લગ્ન, વાસ્તુ વગેરે માંગલિક કાર્યો પણ કરી શકાય છે.

હોળીના જ્વાળા જે દિશામાં જાય છે તે દિશામાંથી આવનારા વરસાદની દિશાનો વ્યાપક અંદાજ લગાવવામાં આવે છે. હોળીની શરૂઆતના સમયે, ઉત્તરપૂર્વ અને પૂર્વ તરફ પવનનું ઝાપટું હતું, જે દર્શાવે છે કે એકંદરે પતન પૂરતું હતું. તેથી, આ ઘટનાઓ ઉત્પાદકો માટે રાહત છે. આ સંદર્ભે, ભવિષ્યવેત્તાએ જણાવ્યું હતું કે, ઉગાડનારાઓ માટે, આવનારો સમય સ્ટોપગેપ અને ઉત્સાહનો દિવસ હશે. ક્યારેક-ક્યારેક ડમીના રૂપમાં વમળ ઉપર વહેતો પવન પણ કુદરતી આફતો, માનવસર્જિત યુદ્ધો જેવી આપત્તિ સૂચવે છે.

હોલાષ્ટક પૂર્ણ થતાં હવે લગ્ન અને અન્ય શુભ કાર્યો થઈ શકશે. તેમ છતાં, માર્ચ મહિનામાં લગ્ન માટે એક પણ શુભ મુહૂર્ત નથી. લગ્નની મોસમ 17 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે. એપ્રિલમાં 8, મેમાં 15, જૂનમાં 16 અને જુલાઈમાં 7 મુહૂર્ત છે.

ઉનાળો કાળી સંભાળની સારવાર કરશે.

આ વખતે, ખરેખર જો ઉનાળો કાળો હોય, તો જૂન પહેલાનો વરસાદ ખરેખર તોફાની હશે. વધુમાં, નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે લીમડો પૂરેપૂરો ખીલ્યો છે, કેસોવરી પણ ઉકાળી રહી છે. તો ચણીયાબોર પણ પુષ્કળ આવ્યા છે. જેથી કરીને કોઈ કમી ન રહે. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે લાલ વસ્તુ કિંમતી હશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.