બગસરાના જૂના વાઘણીયા ગામ પાસે બાઇક ચાલક ને કૂતરું આડુ આવતા અકસ્માત

બગસરાના જુના વાઘણીયામા રહેતાે એક યુવક પાેતાનુ બાઇક લઇને નવા ઝાંઝરીયાથી ઘર તરફ આવી રહ્યાે હતાે ત્યારે પીઠડીયા ચાેકડી પાસે કુતરૂ આડુ પડતા બાઇક સ્લીપ થતા તેમને ગંભીર ઇજા પહાેંચી હતી. યુવકને સારવાર માટે દવાખાને ખસેડાયાે હતાે. જયાં તેનુ સારવાર દરમિયાન માેત થયુ હતુ.

અહી રહેતા મુકેશભાઇ લખુભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.37) નામનાે યુવક પાેતાનુ બાઇક નંબર જીજે 05 AM 7267 લઇને નવા ઝાંઝરીયાથી ઘરે પરત આવી રહ્યાે હતાે. ત્યારે પીઠડીયા ચાેકડીના પુલ પાસે કુતરૂ આડુ પડતા તેમનુ બાઇક સ્લીપ થતા તેમને ગંભીર ઇજા પહાેંચી હતી. અકસ્માત સર્જાતા યુવકને સારવાર માટે પ્રથમ બગસરા અને બાદમા અમરેલી સિવીલ હાેસ્પિટલ ખાતે રીફર કરાયાે હતાે. બાદમા વધુ સારવાર માટે યુવકને ભાવનગર દવાખાને ખસેડાયાે હતેા. જયાં તેનુ સારવાર દરમિયાન માેત નિપજયું હતુ.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.