ગુજરાતમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં 283 સિંહ અને 333 દીપડાનાં મોત

ગુજરાતમાં સિંહ અને દીપડાના મોતને લઈને ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં અકસ્માતમાં 29 અને કુદરતી રીતે 254 સિંહોના મોત થયા છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ 283 સિંહોના મોત થયા છે. તે જ સમયે, બે વર્ષમાં 333 દીપડા મૃત્યુ પામ્યા છે. જેમાંથી કુદરતી મૃત્યુની સંખ્યા 243 છે અને અકુદરતી 90 દીપડા મૃત્યુ પામ્યા છે. બીજી તરફ રાજ્યમાં ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢમાં દીપડા દ્વારા માણસ પર થયેલા હૂમલાના 85 બનાવો બન્યાં છે. જેમાં 9 લોકોના મોત અને 79 લોકો ઘાયલ થયાં છે. સરકારે વિધાનસભામાં એમ પણ જણાવ્યું કે ગીર અભ્યારણને બે વર્ષમાં 14 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે.

વનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં હવે માત્ર 343 જ રીંછ બચ્યાં છે. રીંછની વસતી ગણતરી છેલ્લે 2016માં કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ઘુડખરની વસતી 6082 છે જે છેલ્લે વસતી ગણતરી 2020માં કરવામાં આવી હતી.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.