અમરેલી જિલ્લામા દર ગુરૂવારે ઉદ્યોગોમાં વીજકાપ

અમરેલી જિલ્લામાં કૃષિ ક્ષેત્રે વીજળીની માંગ આકાશને આંબી રહી છે. જે બાદ વીજ પુરવઠાની સ્થિતિને જોતા વીજ કંપની દ્વારા જિલ્લાના દરેક ઉદ્યોગકારોને ગુરુવારે વીજ વપરાશ ન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. જો કે હાલના સ્તરે વિજકાપ લાદવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો દર ગુરુવારે ઉદ્યોગોમાં વિજકાપ લાદવામાં આવશે.

ખેડૂતોને હાલમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં ઉનાળુ પાકને સિંચાઈ કરવા માટે વીજળીની જરૂર છે. અમરેલી જિલ્લામાં સિંચાઈની કોઈ સામાન્ય સુવિધા નથી. પરિણામે જે ખેડૂત પાસે જમીનના સ્તરમાં પાણી છે તે કૂવા અને બોર કરીને પાકને પિયત આપે છે. ઉનાળાની શરૂઆત સાથે ઘરોમાં વીજળીનો વપરાશ પણ વધી રહ્યો છે. તે જ સમયે, કૃષિ ક્ષેત્રે વીજળીની ભારે માંગ છે. હાલમાં વીજ કંપની પાસે વધારાની વીજળી નથી જેના કારણે ઉદ્યોગો વીજળી બચાવવા અને ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

આ અંતર્ગત પીજીવીસીએલ દ્વારા વીજળીની માંગ અને પુરવઠાને સંતુલિત કરવા ઉદ્યોગોને દર ગુરુવારે વીજળીનો ઉપયોગ ન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ઉદ્યોગોને દર ગુરુવારે સ્ટ્રેગરીંગ દિવસની ઉજવણી કરીને વીજળીનો ફરજિયાત ઉપયોગ ન કરવા સૂચના આપવામાં આવે છે. આટલું જ નહીં જો કોઈ ઉદ્યોગપતિ દર ગુરુવારે વીજળી વાપરે છે તો તેની સામે પણ નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સમગ્ર ઈન્ડસ્ટ્રીને વીજ પુરવઠો મળતો રહેશે પરંતુ ગુરુવારે એક દિવસ પણ વીજ પુરવઠો નહીં આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. અમરેલી જિલ્લામાં ઉદ્યોગોની સંખ્યા બહુ નથી. પરિણામે વીજકંપની દ્વારા ઉદ્યોગોની વધુ વીજળીની બચત થવાની શક્યતા નથી.

જો કે પીજીવીસીએલ દ્વારા ખેતીની માંગને પહોંચી વળવા તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગુરુવારના વીજ વપરાશના આ નિર્ણય બાદ પણ જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો દર ગુરુવારે ઉદ્યોગોમાં વીજકાપ પડશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.