અમરેલીની મહિલા કોલેજ અને કે.કે. પારેખ કોલેજમાં આંદોલન બાદ સમયમાં ફેરફાર

અમરેલીમાં થોડા દિવસથી મહિલા કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓ અને કોલેજ વચ્ચે સમયમાં ફેરફારને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો મેનેજમેન્ટ દ્વારા સવારના સમયને બદલે બપોરનો કર્યો હતો. આ નિર્ણયને લીધે વિદ્યાર્થિનીઓ તેનો વિરોધ કરી રહી હતી. આ મુદ્દે વિધાર્થિનીઓ સાથે એબીવીપીના કાર્યકર્તાઓ પણ જોડાયા હતા અને આંદોલન ઉગ્ર બનાવી રહ્યા હતા. તેથી આજે મેનેજમેન્ટ અને વિદ્યાર્થિનીઓ વચ્ચે બેઠક યોજાય હતી જેમાં વિદ્યાર્થિનીઓ ની માંગ મુજબ સમમાં ફેરફાર કરાયો છે.

હજુ તો એક કોલેજમા આંદોલન શાંત થયું ત્યાં બીજી કે.કે.પારેખ કોલેજમાં આંદોલન શરૂ થયું ત્યાં પણ સમયમાં ફેરફાર થયો હોવાને કારણે વિધાર્થિનીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.અહિયાં પણ મેનેજમેન્ટ દ્વારા સવારના સમયને બદલે બપોરનો કરાયો હતો, આ સમાચાર પ્રાપ્ત થતાં અમરેલી શહેરના એબીવીપીના કાર્યકર્તા પણ અહી પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં સુધી સમયમાં ફેરફાર ન થાય ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રખવાનું કહેવામા આવ્યું હતું . અહીયા પણ કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા મેનેજમેન્ટને રજૂઆત કરાય હતી પણ કોલેજ દ્વાર કોઈ નિર્ણય ન લેવાતા વિધાર્થિનીઓ ગ્રાઉન્ડમાં મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઇ આંદોલનની શરૂઆત કરી હતી અને આ આંદોલનને એબીવીપી દ્વારા સમર્થન પણ આપવામાં આવી રહ્યું હતું.

જો કે આખરે મોંઘીબા મહિલા કોલેજ અને કે.કે.પારેખ કોલેજના સંચાલકો દ્વારા સમયમાં ફેરફાર કરી અને સવારનો સમય કરવામાં આવ્યો છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.