બગસરા ST ડેપો દ્વારા અનેક રૂટ બંધ કરાતા મુસાફરોને મુસકેલી આવી

અમરેલી જિલ્લાના બગસરા ST ડેપો દ્વારા લોકડાઉનના સમયમાં અનેક રૂટને બંધ કરી દેવાયા હતા, હવે લોકડાઉન ખુલી ગયાને ઘણો સમય વીતી ગયા છતાં હજી તે બંધ થયેલ રૂટને ફરી શરૂ કરાયા ન હોવાથી મુસાફરોને મુસકેલી ભોગવવી પડે છે.

બગસરા ST ડેપો દ્વારા લોકડાઉનમાં રુટ બંધ કરાયા હતા

બગસરા ST ડેપો દ્વારા ગત લોકડાઉનના સમયમાં લાંબા રૂટની બસો જે મોટા શહેરોમાં ચાલતી હતી ત્યાંના કર્ફ્યુના સમયને ધ્યાનમાં રાખી બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. અને બીજા રૂટ જય પેસેન્જરોની અવરજવર ઘટી ગયેલ હોવાથી પણ બંધ કરી દેવાયા હતા.

કયા રુટની બસ સુવિધા બંધ કરાઇ હતી?

બગસરાથી બપોરના સમયે ચાલતી બગસરા-જામનગર તથા બગસરા-બગદાણાનો રૂટ તેમજ બગસરા થી મેંદરડાનો રૂટ જેવા ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર હતી તેવા રૂટોને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. હવે જ્યારે જનજીવન ઘણા સમયથી સામાન્ય થઈ ગયેલ છે તો પણ લોક ઉપયોગી રૂટોને બગસરા ડેપો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવતા નથી તેથી લોકોને પરેસની ભાગવી પડે છે.

જેને લીધે મુસાફરો તથા વિદ્યાર્થીઓ બંને વર્ગ ખુબજ હાલાકી ભોગવી રહ્યો છે. આ બાબતે સામાજિક સંસ્થાઓ તથા આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવેલી રજુઆતોને પણ તંત્ર દ્વારા ધ્યાને લેવામાં આવેલ નથી. જેથી આગામી દિવસમાં ઉગ્ર આંદોલનની તૈયારીઓ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.