બગસરા: પોલીસ દ્વારા બગસરા ટાઉનમાં સાંજે ફુલ પેટ્રોલીંગ કરાયું

અમરેલી જિલ્લાના બગસરા પોલીસ દ્વારા કોરોના ની મહામારી ને ધ્યાનમાં લઇ બગસરા ટાઉન વિસ્તારમાં ફૂલ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તથા મકરસંક્રાંતિ તહેવાર હોવાથી બગસરા પોલીસ પી.આઈ વાઘેલા સાહેબ તથા પી.આઈ કૈલા સાહેબ તથા પી.એસ.આઇ બરજોડ તથા સમગ્ર સ્ટાફ નો કાફલો બગસરાના મેઈન બજાર થી હોસ્પિટલ રોડ તથા કુકાવાવ નાકા સ્ટેશન રોડ સહિતના બગસરા ટાઉન વિસ્તારમાં સાંજના સમયે ફૂલ પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું જે તસવીરમાં નજરે પડે છે.

(તસ્વીર : સમીર વિરાણી)

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.