બાબરા તાલુકામાં યોજાયેલ બેઠકમાં 58 ગામોના વિકાસ કામો માટે 125 કરોડ મંજૂર કરાયા

0
384
views

બાબરા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભરતભાઇ બુટાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી બેઠકમાં તાલુકા ના વિકાસ માટે જરૂરી રકમ ફાળવી સરકાર નો આભાર વ્યક્ત કર્યો. બાબરા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે તાલુકા ના આયોજન મંડળ ની બેઠક મળી હતી તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભરતભાઇ બુટાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને જેમા જેમાં બાબરા તાલુકાના 58 ગામો ને આવળવામા આવ્યા હતા 125 લાખ ના વિકાસ કાર્ય માટે મંજૂર કરાયા હતા.

ભરતભાઇ બુટાણી એ જણાવ્યું હતું કે તાલુકા ના વિકાસ માટે હરહંમેશ ભાજપ સરકાર આગળ રહીછે માંગણી મુજબ સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયા છે ભાજપ સરકાર છેવાડાના ગામો સુધી વિકાસ પહોચાડવા માગે છે આયોજન બેઠક માં જીલ્લા પંચાયત ના સભ્યો સહિત અધીકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here