અમરેલી: નગર પાલિકાને ભાડું ચૂકવવા છતાં શાક માર્કેટમાં કીચડ

આપણે જાણીએ છીએ કે અમરેલી માં ખૂબ વરસાદ થયો છે. પણ અમરેલીની શાક માર્કેટમાં અંદર તેમજ શાક માર્કેટની ચારેય દિશાઓમાં કીચડનું સામ્રાજ્ય છવાતા શાકભાજી તેમજ ફ્રૂટ સહિતની અન્ય જીવન જરૂરી વસ્તુઓની ખરીદી કરવા આવતી મહિલાઓ તેમજ વૃદ્ધો ને ભારે સમસ્યા સર્જાઈ છે.

શાક માર્કેટમાં ખરીદી કરવા આવતી મહિલોઆને વારંવાર કીચડ ખૂંદીને ચાલવું મુશ્કેલ થયેલ છે, સફાઈ અને સ્વચ્છતા પાછળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાખોની ગ્રાંટો આવે છે પરંતુ તંત્ર દ્વારા સફાઈ અને સ્વચ્છતાના બેનર હેઠળ માત્ર નાટક કરી પૈસાનો ધુમાડો કરવામાં આવે છે ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ સફાઈ કામ પાછળ કરવામાં નથી આવતો,
અમરેલી શહેરના મધ્યમાં આવેલ ઇન્દિરા શાકમાર્કેટ નગરપાલિકા સંચાલિત છે અને શાકમાર્કેટમાં બેસતા વેપારીઓ દર મહિને ભાડું પણ ચૂકવે છે, તેમ છતાં ત્યાં પાલિકા દ્વારા સફાઈ અને સ્વચ્છતા અંગે ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી.

વાસ્તવમાં શાકમાર્કેટની અંદર બહાર સફાઈ સ્વચ્છતાની જવાબદારી પણ પાલિકાની હોઈ છે,શાક માર્કેટની અંદર તેમજ ફ્રૂટ માર્કેટ સહીત શાકમાર્કેટની ચારેય દિશાઓમાં કીચડ અને ગારો પથરાઈ જવાથી અહીં ખરીદી કરવા આવતી મહિલાઓ તેમજ વૃદ્ધો યુવાનો સહિતને અહીંથી ચાલવું મુશ્કેલ થાય છે, કીચડમાં કંઈક લોકોના પડવાના બનાવો બને છે અને શારીરિક ઇજા થાય છે,અહીં વાહનો ચાલવા પણ મુશ્કેલ છે ત્યાંરે ચાલીને આવતા લોકોને કેમ ચાલવું,તે મોટી સમસ્યા સર્જાઈ છે પાલિકાના સત્તધીશો શહેરના લોકોની આ સમસ્યા હલ કરી ત્વરિત કીચડની સફાઈ કરવા આળશ ખંખેરે તેવી લોકોની માંગણી ઉઠી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.