અમરેલી એસ ટી ના કર્મચારી આ તારીખથી જશે હડતાળ ઉપર

અમરેલી એસ.ટી ડિવિઝનના તમામ કર્મચારીઓ દ્વારા થોડા મહિના પેહલા ઘણી વાત ઉપર વિવિધ માગણીઓ સંદર્ભે કાળીપટ્ટી બાંધીને વિરોધ કર્યો હતો. હવે અમરેલી એસ.ટી ના કર્મચારી નવા આંદોલન કાર્યક્રમ મુજબ ૭મી ઓક્ટોબરની મધરાત્રે કર્મચારીઓ એસટી બસોના પૈડા થંભાવી દેશે.અ

મરેલીના એસટી યુનિયનના વિક્રમભાઈએ જણાવ્યું કે, એસટીના કર્મચારીઓને એરીયર્સ સહિતની વિવિધ પડતર માગણીઓના સંદર્ભે અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતા પણ કોઈ જ કાર્યવાહી કરાઇ ન હોવાથી હડતાલનો કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો છે.

અમરેલી એસટી ડિવિઝનમાં અમરેલી, સાવરકુંડલા, રાજુલા, ધારી, બગસરા, ઊના કોડિનાર ડેપોના તમામ કર્મચારીઓ દ્વારા કાળીપટ્ટી ધારણ કરીને વિરોધ દર્શાવાયો હતો. તા.ર૭ સપ્ટેમ્બરથી ૧ ઓક્ટોબર સુધી તમામ કર્મચારીઓ રિસેશના સમયમાં સ્વયંભૂ રીતે જોડાઈને રોજ સામૂહિક રીતે સૂત્રોચ્ચાર કરશે અને તા.૪થી ૭ સુધી તમામ કર્મચારીદ્વારા રિસેશના સમયમાં ઘંટનાદ કરીને વિરોધ કરાશે. તા.૮ના તમામ કર્મચારીઓ દ્વારા માસ સીએલ મૂકવાની હોવાથી તા.૭ની મધરાતથી જ તમામ એસટી બસોના પૈડા થંભી જશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.