અમરેલી: એમ એમ મહિલા કોલેજમાં સમયમાં ફેરફારથી વિદ્યાર્થિનીઓએ ABVPના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કોલેજને મરાયા તાળા

અમરેલીની એમ. એમ. મહિલા કોલેજ જે ટ્રસ્ટ સંચાલિત ચાલી રહી છે. અહીં મોટા પ્રમાણમાં મહિલા વિદ્યાર્થિનીઓ અભ્યાસ કરવા માટે આજુ બાજુના ગામડા માંથી આવી રહી છે. હવે કોલેજનો સામે અગાઉ સવારે 8 વાગ્યાનો હતો તે કોલેજના મેનેજમેન્ટ દ્વારા ફેરફાર કરીને સમયને બપોરનો બદલી લેવાયો હતો. આ સમય બદલાવતા વિદ્યાર્થિનીઓ સમયસર ઘરે પહોંચી શકતી ના હોવાની ફરિયાદ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ અને મેનેજમેન્ટ સુધી રજૂઆતો કરાઈ હતી પરંતુ કોઈ પરિણામ મળ્યું નહિ આખરે આજે વિદ્યાર્થિનીઓની અને વ્હારે અમરેલી ABVPના કેટલાક યુવાનો ની મદદ માટે આવતા તમામ વિધાર્થિનીઓએ એકઠા થઇ કોલેજને તાળું મારી દેવાયું હતું.

શું કીધું કોલેજના વિધ્યાર્થીનીઓ એ?

એક વિધાર્થિની જેનું નામ જયશ્રી છે તેમણે કહ્યું કે, કોલેજમાં હાલ બપોરનો ટાઈમ છે તે ટાઈમ અમારે અનુકૂળ નથી આવતો સવારનો ટાઈમ કરવા ઘણી રાજુવાત કરી પણ કોઈ નથી કરી આપતું. અગાઉ 3 દિવસ પહેલા પણ અમે આંદોલન કર્યું હતું અને લેખિત મેનેમેન્ટ ને રજૂઆતો પણ કરી છે છતાં ઉપર કોલેજ દ્વારા એમ કહે છે ટાઈમ તો ચેન્જ નહી જ થાય. અમારે સવારનો ટાઈમ કરવો છે કેમ કે ગામડા વાળા ને આ ટાઈમે ઘરે પોહચવામાં રાત પડી જાય છે. અમને જાણ પણ ન કરી અને સવારનો ટાઈમ ચેન્જ કરી બપોરનો કરી દીધો છે.

પ્રિસિપાલ સાહેબ શું બોલિયાં?

ઇન્ચાર્જ પ્રિસિપાલ બી.આર.ચુડાસમા એ કહ્યું કે હાલ સમયમાં થોડો ફેરફાર કર્યો છે ઉપર મેનેજમેન્ટ કહે છે વહેલી સવારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ નથી પહોંચી શકતા. મેં આજે મેનેજમેન્ટ ને પણ જાણ કરી હતી મેનેજમેન્ટ વિધાર્થીઓ ને મળ્યા છે અને સમજાવ્યા છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.