70 લિટર ફ્રી મેળવો પેટ્રોલ અને ડીઝલ, જાણો કેવી રીતે

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે છતાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ આસમાને છે. ત્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલની ખરીદી વખતે ઇન્ડિયન ઓઇલ સિટી ક્રેડિટ કાર્ડ તમારા માટે લાભદાયક સાબિત થઈ શકે તેમ છે, આ ક્રેડિટ કાર્ડની મદદથી તમે દર વર્ષે 70 લિટર જેટલું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ફ્રી માં મેળવી શકો છો.

અલગ અલગ કંપનીના ક્રેડિટ કાર્ડ ગ્રાહક દ્વારા મેળવેલ રિવોર્ડ પોઇન્ટને રિડિમ કરવાની ઓફર કરે છે. કેટલાક કંપનીના ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્યુઅલ રિટેલર્સ સાથે કો બ્રાન્ડિંગ કરે છે અને રિવોર્ડ પોઈન્ટના બદલામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ફ્રી માં આપે છે, ઇન્ડિયન ઓઇલ સિટી ક્રેડિટ કાર્ડ આવું જ એક કાર્ડ છે જેમાં ગ્રાહકે મેળવેલ પોઈન્ટ ના બદલામાં તે પેટ્રોલ અને ડીઝલ લઈ શકે છે, આ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ અલગ અલગ જગ્યાએ કરીને પોઈન્ટ મેળવી શકાય છે મેળવેલા રિવોર્ડ પોઈન્ટને રિડિમ કરીને દર વર્ષ 70 લિટર સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલની ખરીદી કરી શકાય છે.

ઇન્ડિયન ઓઇલ સિટી ક્રેડિટ કાર્ડની ખાસિયત

– ઇન્ડિયન ઓઇલના પંપ ઉપર 1% ફ્રૂયુઅલ સરચાર્જમાં માફી

– ઇન્ડિયન ઓઇલના પંપ પર ખર્ચવામાં આવેલ રૂ.150 દીઠ 4 પોઈન્ટ મેળવો.

– કાર્ડ દ્વારા અન્ય જગ્યાએ રૂ.150 ના ખર્ચ પર 1 પોઈન્ટ મેળવો

– કાર્ડ દ્વારા સુપરમાર્કેટમાં ખર્ચ કરવામાં આવે તો દરેક રૂ.150 દીઠ 2 પોઈન્ટ મેળવો

– ઇન્ડિયન ઓઇલના પંપ પર કાર્ડમાં મેળવેલા પોઈન્ટ ને રિડિમ કરીને વર્ષ 70 લિટર સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલ ફ્રી મેળવી શકો છો.

પોઈન્ટ્સ કેવી રીતે રિડીમ કરી શકાય?

તમને પાળેલા પોઈન્ટ્સ ઘણી રીતે રિડીમ કરી શકાય છે પરંતુ આ પોઇન્ટ્સને ઈન્ડિયન ઓઈલ પંપ પર રિડીમ કરવાથી સૌથી ખૂબ લાભ મળે છે.

– ઈન્ડિયન ઓઈલ પંપ પર રીડેમ્પશન રેટ – 1 ટર્બો પોઈન્ટ = રૂ.1

– goibibo.com, IndiGo, Make My Trip, yatra.com પર રીડેમ્પશન રેટ – 1 ટર્બો પોઈન્ટ = 25 પૈસા

– બુક માય શો, વોડાફોન વગેરે પર રીડેમ્પશન રેટ – 1 ટર્બો પોઈન્ટ = 30 પૈસા

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.