જાફરાબાદના સામાકાંઠા વિસ્તારમાં ઘરમાં રાખેલ મચ્છી પકડવાની જાળની ચાેરી

જાફરાબાદ મરીન પોલિસમાં દસ લોકો સામે માછીમારીની જાળ ચોરી કર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જાણવા મળેલ વિગત પ્રમાણે જાફરાબાદના સામાકાંઠા વિસ્તારમાં રહેતા નયનાબેન વિક્રમભાઇ બારૈયા નામના મહિલાએ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે વર્ષ 2017માં સાતમ આઠમના તહેવાર બાદ તે તેના પરિવારના સભ્યો સાથે ભરૂચમાં મજૂરી કામ માટે જતાં રહ્યા હતા.

પછી જ્યારે ઘરે પરત આવ્યા ત્યારે ઘરમાં રાખેલ ચાર માછીમારી કરવાની જાળ જેની કિંમત રૂ.4 લાખ થાય છે તે ચોરી થઈ ગઈ હતી. આસપાસ તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું હતું કે નવાબંદરના અબ્દુલરહેમાન ઈસાભાઈ ચૌહાણ, ઈરફાન બાબા અને અન્ય આઠ અજાણ્યા વ્યક્તિએ જાળીની ચોરી કરી હતી. તે જ સમયે અબ્દુલરહેમાનના પુત્રએ ધમકી આપી હતી કે તમારે જયાં જવુ હાેય ત્યાં જાવ અમારૂ કંઇ બગડી નહી જાય.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.