મોંઘવારીની માર : રાંધણ ગેસ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો

Russia-Ukraine યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો હતો તેની અસર હવે ઘરેલુ સ્તરે જોવા મળી રહી છે. ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ આજથી ઘરેલુ એલપીજીના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આ અગાઉ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો કર્યો હતો. ​​​​રાંધણગેસના ભાવમાં રૂ. 50નો વધારો કરાયો છે. જ્યારે કે પેટ્રોલમાં 80 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 84 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં રાંધણગેસના એક બાટલાનો ભાવ જે 906.50 હતો તે વધીને હવે 956.50ની થઈ ગયો છે.તથા પેટ્રોલનો ભાવ રૂ. 96 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ 89.74 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થઈ ગયો છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.