અમરેલી જિલ્લામાં ટેકાના ભાવે ઘઉંની ખરીદીમાં માત્ર 13 ખેડૂતનું રજીસ્ટ્રેશન

અમરેલી જિલ્લામાં આજથી ટેકાના ભાવે ઘઉંની ખરીદી શરૂ થશે. પરંતુ આ વર્ષે 11માંથી માત્ર 4 તાલુકામાં જ 13 ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું છે. પુરવઠા નિગમના ગોડાઉનમાં ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવશે. 403 રૂપિયાના ટેકાના ભાવે ઘઉંની ખરીદી માટે નોંધણી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ જિલ્લાના 11 તાલુકાના ખેડૂતોમાંથી માત્ર ધારીમાં 4, બગસરામાં 3, અમરેલીમાં 5 અને લાઠીમાં 1 ખેડૂતોએ જ નોંધણી કરાવી છે.

પ્રતિ હેક્ટર 3230 કિલો ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવશે. સાંજ સુધીમાં નોંધણી પૂર્ણ થઈ જશે. જે બાદ જિલ્લા કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાશે. અને નોંધાયેલા ખેડૂતોને SMS દ્વારા ખરીદી માટે બોલાવવામાં આવશે. પરંતુ જિલ્લામાં માત્ર 13 ખેડૂતોની હાજરીને કારણે એક-બે દિવસમાં ખરીદી પૂર્ણ થશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.