ગુજરાતની નારી શક્તિનું રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે સન્માન

બારડોલી સ્વરાજ આશ્રમના ટ્રસ્ટી અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ઉત્તમચંદભાઈ શાહના પુત્રી નિરંજનાબેન કલાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 1966માં આદિવાસી કન્યાઓમાં શિક્ષણનું સ્તર ખૂબ જ નીચું હોવાથી વન કન્યાઓને શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને શિક્ષણ મળી રહે તે માટે તેમણે કન્યા વિદ્યાલય શરૂ કરી. જેને 55 વર્ષ થયા છે. આખું જીવન આશ્રમ માટે તેમણે સમર્પિત કર્યું અને રિટાયર્ડ થયા બાદ પણ દીકરીઓની કેળવણી માટે કાર્યરત રહેવાની સાથે સાહિત્ય ક્ષેત્રે યોગદાન બદલ તેમને ‘નારી શક્તિ પુરસ્કાર 2020’ થી સન્માનીત કરાયા છે.

સાગબારા તાલુકાના પાંચપીપરી ગામની ઉષાબેન દિનેશભાઈ વસાવાને મહિલા દિવસના અવસરે રાષ્ટ્રપતિ રામ નાથ કોવિંદ દ્વારા ઓર્ગેનિક ખેતીમાં યોગદાન અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ ‘નારી શક્તિ પુરસ્કાર 2020’ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. ઉષાબેન વસાવા સામાજિક તેમજ મહિલા ખેડૂતો દ્વારા સજીવ ખેતી, ટેક્નોલોજી અને ખાતરના ઉપયોગ ક્ષેત્રે કરેલ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીની સરકારે નોંધ લીધી છે.

 

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.