ફરી એકવાર પેપર ફૂટયું હોવાની શંકા, ધો-10 બોર્ડનું પેપર ફૂટ્યું હોવાની શંકા

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડની પરીક્ષા ચાલી રહી છે. ત્યારે આજે ધોરણ 10માં હિન્દીનું પેપર હતું. દરમિયાન, પેપરમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના હાથથી લખેલા જવાબો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. પેપરમાં પ્રશ્ન વિભાગ મુજબના જવાબ વાયરલ થયા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આજના પેપરમાં જવાબો લીક થયા છે, તેથી શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ પેપર ફેસબુક પેજ પર વાયરલ થયું છે. જેમાં જણાવ્યું હતું કે 10માનું પેપર પૂર્ણ થવામાં અડધો કલાક બાકી છે પરંતુ વોટ્સએપ પર અજાણ્યા નંબર પરથી પેપર મળ્યું હતું.

વાયરલ પેપર મામલે શિક્ષણ વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યું છે. શિક્ષણ સચિવ તપાસ કરી રહ્યા છે કે પેપરમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો સમાન હતા કે નહીં. જો કે, આજના પેપરના જવાબો લીક થયા હોવાનું સાબિત થવાનું બાકી છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના સચિવે જણાવ્યુ હતું કે પેપરમાં ગેરરીતિ થઈ છે તેથી અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીશું.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.