જાફ્રાબાદ મામલતદાર કચેરીમાં આવકના દાખલા માટે ધક્કા ખાવા પડે છે

જાફરાબાદ મામલતદાર કચેરીમાં આવકના દાખલા માટે ૧૦-૧૦ દિવસ સુધી ધક્કા ખાવા પડે છે છતા દાખલા મળતા નથી સરકારની યોજનાઓ માટે આવકના દાખલાઓ જરૂરી હોય પરંતુ દાખલા ન કાઢી અપાતા લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે . આ અંગે પૂર્વ સંસદીય સચિવ દ્વારા કલેકટરને રજુઆત કરવામા આવી છે . જાફ્રાબાદ તાલુકાના ખાલસા કંથારીયા ગામના પંકજકુમાર ધનજીભાઈ છેલ્લા ૧૫ દિવસથી જાફ્રાબાદ કચેરીએ આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે ધક્કા ખાય છે.

૧૦-૧૦ ધક્કા ખાવા છતા દાખલા નીકળતા નથી

છતાં કા અધિકારી હાજર ન હોય કા તો બહાર ગયા હોય જેથી દાખલો મળતો નથી . અમૃત યોજનાનું કાર્ડ કઢાવવાનું હોય , શાળામાં બાળકોને બેસાડવાના હોય જેમાં આવકનો દાખલો જરૂરી છે . દાખલો સમયસર ન મળતા પરેશાન થવું પડે છે . આ અંગે પૂર્વ સંસદીય સચિવ હીરાભાઈ સોલંકીને તેમજ જિલ્લા કલેકટરને પત્ર દ્વારા રજૂઆત કરી છે . વહિવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને સુવિધા આપવાના દાવા થાય છે પરંતુ ખરેખર લોકોને કોઈ સુવિધા મળતી નથી ઉલ્ટ વધુ ને વધુ ધક્કા ખાઈને હેરાન થવું પડે છે . ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ ઉઠી છે .

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.