રાજ્યભરમાં હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ નહીં તો વાહન ચાલકોને રૂ.500નો દંડ જાણો તમારો જિલ્લા માં લગિયો નિયમ?

રાજ્યભરમાં આજથી હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટની 10 દિવસની ડ્રાઈવ શરૂ થઈ છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના તમામ ટ્રાફિક બુથ પર પોલીસ દ્વારા હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ વિનાના વાહન ચાલકોને રોકીને દંડ આપવમાં આવી રહ્યા છે. આ નિયમ વધતા અકસ્માતમાં હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ વિના ગંભીર ઇજાઓ અથવા મોત થતું હોવાનું રોડ સેફટી કાઉન્સિલના તારણમાં આવ્યું હતું, જેના કારણે રૂપિયા 500 નો દંડ વસુલવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

પિયુષ પટેલે જણાવિયું

ગુરુવારે રાજ્યના ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાફિક મહાનિરક્ષિક પિયુષ પટેલે તમામ શહેરના પોલીસ કમિશનર તથા તમામ જિલ્લાના SPને હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ વિનાના વાહન ચાલકો માટે ડ્રાઈવ રાખવા જણાવ્યું હતું. જે બાદ આજથી રાજ્યભરમાં ડ્રાઈવ શરૂ થઈ છે. રાજ્યમાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા નિયમોનું કડકપણે પાલન થાય તે માટે ડ્રાઈવ શરૂ કરવામાં આવી છે. આજથી શરૂ થયેલ ડ્રાઈવ 15 માર્ચ એટલે 10 દિવસ સુધી ચાલુ રહશે.

500 રૂપિયાનો દંડ

પોલીસ દ્વારા ટુ-વ્હીલર પર હેલ્મેટ ના પહેરનાર તથા ફોર વ્હીલરમાં સીટ બેલ્ટ ના પહેરાનર વાહન ચાલકને રોકીને 500 રૂપિયાનો મેમો આપીને અને તેનો દંડ વસુલવામાં આવી રહ્યો છે. કેટલીક જગ્યાએ નિયમોનું પાલન ના કરતા લોકો બચવા માટે અનેક બહાના કાઢે છે, પરંતુ પોલીસ દ્વારા કડક વલણ રાખીને દંડ વસુલવામાં જ આવી રહ્યો છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.