ગુજરાતમાં હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષામાં પેપર લીક કરનાર સામે કાર્યવાહી કરવા યુથ કોંગ્રેસની માંગ

હાલ ગુજરાત માં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાયેલી હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષા માં પેપર લીક કરનાર સામે પગલા લેવા માટે યુથ કોંગ્રેસે અમરેલી દ્વારા જિલ્લા કલેકટરને આવેદન પત્ર આપવામાં આવેલું અને માંગણી કરવામાં આવી હતી કે પેપર ફુટવું તે ઉમેદવારોના ભાવિ સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે તેવા લોકોને જેલભેગા કરવા તેમણે માંગણી કરી હતી.

અમરેલી જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ દેવરાજભાઈ બાબરીયાએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે થોડા દિવસો પહેલા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હેડ કલાર્કની પરીક્ષા લેવાય હતી.

જેમાં પરીક્ષા પહેલા જ પેપર લીક થયું હતું. પેપર લીકકરનાર આવા અસામાજીક તત્વોએ ઉમેદવારોના ભાવનાઓ સાથે ચેડા કરી પેપર લીક કરી નાખ્યું હતું. જે ગરીબ પરિવારના દિકરા દીકરીઓ બહાર રહી તૈયારી કરી રહ્યા છે તેઓ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. ઉમેદવારો સાથે અન્યાય કરતા આવા તત્વો સામે કડક પગલા લેવા જરૂરી બન્યા છે. અન્યથા આગામી દિવસોમાં લેવાનારી પરીક્ષાઓમાં પણ પેપર લીક થતા રહેશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.