ગુજરાતમાં પાંચમો કેસ વિજાપુરના પિલવાઈમાં નોંધાયો, એક મહિલાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ

ગુજરાતમાં હાલ ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટના કેસ વધી રહ્યા છે. પેહલા જામનગર અને પછી સુરતમાં નોંધાયા બાદ હવે આ સંસ્કરણ વધીને ગામડાઓમાં પણ પહોંચી ગયું છે. ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટનો પાંચમો કેસ મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુરમાં નોંધાયો છે. વિજાપુર જિલ્લાના પિલવાઈમાં એક જ ઘરમાં રહેતા સાસ વહુ નો rtpcr ટેસ્ટ કારવિયો હતો. તેમ વહુમાં 6 દિવસ પહેલા કોરોના ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. આ બેમાંથી વહુનો કેસ ઓમીકોન પોઝીટીવ પણ હોવાનું સામે અવિયું છે. ગુજરાતમાં આ ઓમિક્રોનનો પાંચમો કેસ નોંધાયો છે. આ પેહલા જામનગરમાં ત્રણ અને સુરતના ઓમિક્રોનમાં એક કેસ નોંધાયો હતો.

હોમ ક્વોરેન્ટાઇન કરવામાં આવ્યું

મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલિકાના પિલાવાઈમાં રહેતી 43 વર્ષીય મહિલાને ઓમિક્રોનનો કેસ અવિયો છે. કેવી રીતે આ વેરિયન્ટ મહિલા માં અવિયો તેની વાત કરીએ પતિના અવસાન બાદ ઘણા લોકો શોકસભામાં પહોંચ્યા હતા, જેમાં સાસ અને વહુ માં સામાન્ય કોરોના ના લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા અને તેમનો કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં બંનેનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ પછી જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રએ તેમને ક્વોરેન્ટાઈન કર્યા હતા.

વડનગર મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર

મેહસાણાના પિલાવળની આ મહિલાના ટેસ્ટ સેમ્પલ પેહલા ગાંધીનગર મોકલવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં મહિલાનો રિપોર્ટ ઓમીક્રોન પોઝિટિવ આવ્યો હતો. મહિલા હાલમાં વડનગર મેડિકલ કોલેજમાં સારવારમાં છે. જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ જણાવ્યું કે, હાલમાં મહેસાણા જિલ્લામાં એક ઓમિક્રોન કેસ નોંધાયો છે અને આ મહિલા પેસન્ટને સારવાર માટે વડનગર મેડિકલ કોલેજમાં સારવારમાં મોકલી આપવામાં આવી છે.

મહિલાની કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નથી

ઓમિક્રોન પોઝિટિવ મહિલાનો કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નથી. જેમ ઉપર જનવિયું તે પ્રમાણે મહિલાના એક સંબંધી, ઝિમ્બાબ્વેના પરિવારના સભ્ય, તેમના ઘરે મળ્યા હતા. ઝિમ્બાબ્વેના સંબંધીઓના ત્રણ રિપોર્ટ પછી પણ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હતો.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.