દ્વારકા નો સુદામા સેતુ બંધ અને ઓખા જેટી પર ફેરીબોટમાં ક્ષમતા કરતા દશ લોકો ઓછા બેસાડવા તાકિદ કરાઈ

દ્વારકા જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ એમ.એ. પંડ્યાએ બેટ દ્વારકા બોટમાં મુસાફરોની અવરજવર નિયંત્રણમાં લાવવા અને બેટ દ્વારકા ખાતે ભક્તોની ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને સુચારૂ વ્યવસ્થા કરવા સૂચના આપી હતી. જેથી પ્રાંત અધિકારી પાર્થ તલસાણીયા રેવન્યુ ટીમ સાથે બેટ દ્વારકા પહોંચ્યા હતા. મોરબીમાં મચ્છુ નદીના પુલની દુર્ઘટનાને જોતા સુદામા સેતુ હાલ પુરતો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ સાથે તેની સુરક્ષા તપાસવા માટે એન્જિનિયરોને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે.

દ્વારકામાં આવેલ સુદામા સેતુ હાલ બંધ છે
પ્રાંતીય અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર સુદામા પુલ પર 100 લોકો ઘુસ્યા બાદ અને સુદામા પુલ પાર કર્યા બાદ વધુ 100 લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ભીડ અને લોકોના કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને તેમજ મોરબીમાં મચ્છુ નદીના પુલની દુર્ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને દ્વારકામાં આવેલ સુદામા સેતુ હાલ પુરતો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ સુદામા સેતુની સુરક્ષા માટે ઈજનેરોને બોલાવવામાં આવ્યા છે અને ઈજનેરો દ્વારા વેરિફિકેશન કર્યા બાદ પ્રવાસીઓને પુલ પર મુસાફરી કરવા દેવામાં આવશે.

ક્ષમતાથી ઓછી બોટ લાવવાની તાત્કાલિક જરૂર છે
તેમના કહેવા મુજબ તેમણે બેટ દ્વારકા જેટી અને ઓખા જેટીના સ્થળની મુલાકાત લીધી છે. તેમની સાથે ઓખા પોલીસ, જીએમબી અને અન્ય એજન્સીઓ પણ હતી. તેણે વધુમાં કહ્યું કે, યાટમાં તેની ક્ષમતા કરતા દસ લોકોને ઓછા રાખવા વિનંતી કરી. અને ફેરી બોટની અંદર લાઈફ જેકેટ હોવું ફરજીયાત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે ઓખા જેટી અને બીએટી દ્વારકા જીટી ખાતે સુરક્ષા અને તરવૈયાઓની ટીમ હાજર રાખવામાં આવી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.