ગીર વિસ્તારમાં મોડી રાત્રીનાં સમયે દીપડાએ બાળકી ઉપર કર્યો હુમલો, પીછી આવું થયું કે

અમરેલી જિલ્લાની આસપાસના વિસ્તારમાં દીપડાઓનો ત્રાસના લીધે અવાર નવાર માનવ વસવાટ તથા ગામની સીમ કે વાડી વિસ્તારમાં ઘૂસી આવતા હોય છે.

જંગલી પ્રાણીઓ રાત્રીના સમયે વાડીમાં સૂતા ખેડૂત પરિવાર ઉપર હુમલા કરી ગંભીર ઈજા કરતા ના કિસ્સાઓ બનતા હોય છે, ત્યારે ગઈ કાલે મોડી રાત્રીના સમયે એક દીપડાએ 3 વર્ષની નાની બાળકી ઉપર હુમલો કરી બાળકીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી હતી.

ખાંભા નજીક ગીર જંગલ વિસ્તારમાં રહેતો એક શ્રમિક ખેડૂત પરિવાર ગઈકાલે રાત્રીના સમયે પરિવાર સાથે સૂતા હતા. ત્યારે એક દીપડો વાડી માં આવી ચડયો હતો અને પરિવાર સાથે સૂતેલ 3 વર્ષની બાળકી ઉપરહુમલો કરિયો હતો.

દીપડાએ બાળકીના માથાના ભાગે બચકું ભરી લઈ બાળકીને ગંભીર ઈજાઓ કરી હતી. ઘવાયેલ બાળકીને પહેલા ખાંભા, પછી કુંડલા, અમરેલી અને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ દવાખાને ખસેડવામાં આવેલ છે. બાળકીની હાલત ગંભીર થતાં, માથાના ભાગે 8 જેટલા ટાંકા આવ્યાનું પણ જાણવા મળેલ છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.