એવી કઈ વસ્તુ છે જે જીવનમાં બે વાર મફત મળે છે પણ ત્રીજી વાર તેના પૈસા આપવા પડે છે, આવા અવનવા ઉખાણા આજે જ વાંચો…

મિત્રો,આજે આપણે અવનવા મજેદાર ઉખાણા વાંચીશું,

1. એવી કઈ વસ્તુ છે જે જીવનમાં બે વાર મફતમાં મળે છે પણ ત્રીજી વખત રૂપિયા આપવા પડે છે, જવાબ : દાંત 2.

2. એવું કયું ફળ છે જે મીઠું હોવા છતાં બજારમાં વેચાતું નથી, જવાબ : ધીરજનું ફળ  

3. એવો કયો ડ્રેસ છે જે આપણે પહેરી શકતા નથી, જવાબ : એડ્રેસ

4. એક વ્યક્તિ બાથરૂમમાં ગયો અને અંદર તેને પોતાની આંખોની વચ્ચોવચ ગોળી મારી દીધી તો પણ એ વ્યક્તિ જીવતો રહ્યો બતાવો કેમ ?
જવાબ : કેમ કે તે ગોળી અરિસામાં મારી હતી,

5. એ શું છે જે વર્ષમાં એક વાર અને રવિવારમાં બે વખત આવે છે,
જવાબ : “વ” અક્ષર

6. એવી કઈ વસ્તુ છે તે તમારી મૂઠીમાં તો છે પણ તમારા વશમાં નથી,
જવાબ : હાથની રેખાઓ

7. એવી કઈ વસ્તુ છે જે પાણીથી બની છે પરંતુ સુરજ પણ તેને સૂકવી શકતો નથી, જવાબ : પરસેવો અમારા આ અવનવા મજેદાર ઉખાણા પસંદ આવતા હોય તો બીજા મિત્રોને પણ જરૂર શેર કરો.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.