અમરેલી જિલ્લામાં આવતી કાલે 194 સ્થળે 25072 વિધ્યાર્થીને રસી અપાશે

અમરેલી જિલ્લામાં 15 થી 18 વર્ષના વિધ્યાર્થી ઓને રસીકરણને લઈને તંત્રએ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દીધો છે. સોમવાર ૩ તારીખ થી શરૂ થતા બાળકોના રસીકરણમાં પ્રથમ દિવસે જિલ્લામાં 194 સ્થળે 25072 ૧૫ થી ૧૮ વર્ષના કિશોરને રસી આપવાનું કામ જિલ્લામાં શરૂ કરવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. આ ચાર દિવસમાં અમરેલી જિલ્લાની હાઈસ્કૂલ, કોલેજ અને આટીઆઈના વિધ્યાર્થી મળી ને કુલ 313 સંસ્થામાં 79653 બાળકોનું રસીકરણ કરાશે.

જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના ડો. જાટે જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં 15 થી 18 વર્ષના હાઈસ્કૂલ, કોલેજ અને ITI જેવી 313 સંસ્થામાં અત્યારે 79653 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે. સોમવારથી બાળકોના રસીકરણની કામગીરી શરૂ થઈ રહી છે. અમરેલી જિલ્લામાં 3 થી 7 જાન્યુઆરી સુધીમાં આ તમામ બાળકોને રસી આપવાનું આયોજન અમરેલી જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગે કરાયું છે. મોટાભાગે બાળકોને શાળાઓમાં જ રસીકરણ અપાશે. અમરેલી જિલ્લામાં પ્રથમ દિવસે 194 સ્થળે 25072 કિશોરને રસી અપાશે.

પ્રથમ દિવસે અમરેલી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 232 ટીમ બાળકોને રસી આપ અભિયાનમાં જોડાશે. જેમાં 267 વેક્સીનેટર, 120 સુપરવાઈઝર અને 194 શાળાના આચાર્યને જવાબાદી જિલ્લા વહિવટી તંત્રએ સોંપી છે. 15 થી 18 વર્ષનાને માત્ર કોવેક્સીન જ અપાશે. સાથે સાથે શાળાઓમાં બાળકોને રસી આપવા અંગે વાલીઓ પાસે કોઈ જ પ્રકારનું સમંતીપત્ર માંગવામાં આવશે નહી.

બીજી તરફ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી એમ.જી. પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે વાલીઓ પાસે કોઈ જ પ્રકારની સંમતી પત્ર માંગવાનું જણાવાયું નથી. માત્ર શાળાના આચાર્યને આરોગ્ય કર્મીઓને સહયોગ આપવા માટે પરિપત્ર કરાયો છે.

અભ્યાસ નહી કરનાર કિશોરને કેવી રીતે રસી અપાશે?
અમરેલી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના ડો. જાટે જણાવ્યું હતું કે શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રસી માટે શાળાકક્ષાએ આયોજન કરાયું છે. પણ અભ્યાસ નહી કરનાર 15 થી 18 વર્ષના કિશોર માટે ગ્રામકક્ષાએ રસી આપવાનું આયોજન કરાયું છે. ઉપરાંત આવા કિશોરો નજીકના હેલ્થ સેન્ટર ખાતેથી રસી મેળવી શકશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.