હોમગાર્ડ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ ની ઉજવણી

અમરેલીમાં ૨ ઓક્ટોબર ગાંધી જ્યંતી નિમિતે હોમગાર્ડ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં 19 જીલ્લાના હોમગાર્ડ જવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. ડી.વાય.એસ.પી.ની અધ્યક્ષતામાં અમરેલી જીલ્લાના હોમગાર્ડ જવાનો એ વધુમાં વધુ ભાગ લઈ અમરેલી જીલ્લાનું નામ રોશન કર્યું હતું.

હોમગાર્ડ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ

ગુજરાત રાજ્ય હોમગાર્ડઝ જવાનોનું વડોદરા જીલ્લાના જરોદ મુકામે રાજ્યકક્ષાનો 15 દિવસ નો લીડરશીપ કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે જેમાં અમરેલી સહિત ગુજરાત રાજ્યના 19 જીલ્લા ના હોમગાર્ડ જવાનો ટ્રેનિંગ મેળવી રહ્યા છે. તેમાં બીજી ઓક્ટોબર ગાંધી જ્યંતી નિમિતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ ની સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અને વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ વિભાગ દ્વારા ડી.વાય.એસ.પી. ડો.પી.આર.પટેલ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો.

કેમ્પ કમાન્ડન્ટ રાણા સાહેબ અને કેમ્પ ઈન્સ્પેકટર ચુડાસમા સાહેબ, આર્મર મકવાણા, મેસ ઓફિસર રાજુભાઈ પરમાર આણદ, ઈન્સટ્રક્ચર પ્રભાતસિંહ બારીયા ગોધરા ના સફળ નેતૃત્વ હેઠળ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ અંતર્ગત તમામ જવાનો દ્વારા રાષ્ટ્રગીતનું ગાન કરવામાં આવ્યું હતું તથા કોરોનાં વાયરસ સામે રક્ષણ મેળવવા, માસ્ક પહેરવું, પોલીસની વિવિધ સેવાઓ, હોમગાર્ડની ફરજો અને કાયદો વ્યવસ્થાની જાળવણી, સ્વચ્છતા, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અંતર્ગત સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક મહત્વની જાણકારી આપવામાં આવી હતી.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.