રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ ગુજરાતની બે દિવસીય મુલાકાતે વિધાનસભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે – LIVE

રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ આજથી બે દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાતે છે. કોવિંદ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે અહીં વિધાનસભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. કોવિંદ શુક્રવારે ભારતીય નૌકાદળના જહાજ વાલસુરાને પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રપતિ કલર પણ અર્પણ કરશે.

રાષ્ટ્રપતિ રામ નાથ કોવિંદ તેમની બે દિવસીય ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન ગુરુવારે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે વિધાનસભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. ગુજરાત વિધાનસભાને સંબોધતા પહેલા ત્યાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનો આભાર વ્યક્ત કરતાં રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદે કહ્યું કે લોકશાહીના મંદિરમાં આવીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. સ્વતંત્રતા અને તેના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી માટે ગુજરાત શ્રેષ્ઠ અનુકુળ છે. સ્વતંત્ર ભારતની કલ્પના કરવામાં ગુજરાતના લોકો અગ્રેસર હતા. નોંધનીય છે કે તેમની મુલાકાત દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ શુક્રવારે ભારતીય નૌકાદળના જહાજ વાલસુરાને પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રપતિ કલર પણ અર્પણ કરશે.

ગુજરાત વિધાનસભાને સંબોધતા પહેલા રાષ્ટ્રપતિએ ત્યાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનો આભાર માન્યો હતો અને કહ્યું હતું કે લોકશાહીના મંદિરની મુલાકાત લેવાનો ખૂબ જ આનંદ છે. સ્વતંત્રતા અને તેના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી માટે ગુજરાત શ્રેષ્ઠ અનુકુળ છે. સ્વતંત્ર ભારતની કલ્પના કરવામાં ગુજરાતના લોકો અગ્રેસર હતા.

રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે કહ્યું કે હું ગુજરાતની વિકાસયાત્રાને આગળ વધારવા માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને તેમની સમગ્ર ટીમનો પણ આભાર માનું છું.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.