પીપાવાવ પોર્ટ પર 80 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયા બાદ DRIના DGP વર્ષો જૂના પડેલા કન્ટેનરો ચેક કરાશે

અમરેલી જિલ્લાના રાજુલાનાં પીપાવાવ પોર્ટ પર બે દિવસ પેહલા DRI, કસ્ટમ અને ATSના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 80 કિલો ડ્રગ્સનો જંગી જથ્થો જપ્ત કરાયો હતો. આ ડ્રગ્સના જથ્થાની કિંમત રૂ.450 કરોડ જેટલી થાય છે. 80 કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયા બાદ હજુ પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

DRI ના DGP અહીં પીપાવાવ પોર્ટ પર પહોંચ્યા છે અને આ નશીલો પદાર્થ જ્યાં મળી આવ્યો છે, ત્યાં મુલાકાત કરી અને સ્થળ વિજીટ કરી હતી. આ સાથે ATS અને કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ જથ્થો અહીં સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો અને આ નેટવર્ક કોણ ચલાવતું હતું તેની તપાસ ચાલી રહી છે.

હાલ વર્ષો જૂના અનેક કન્ટેનરો અહીં પડ્યા છે, તે કન્ટેનરોમાં શુ છે કેટલા સમયથી પડ્યા છે. આ તમામ પ્રકારની માહિતી DRI અને ATS દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ તમામ કન્ટેનરો ખોલવામાં આવશે. અહીં પીપાવાવ પોર્ટ વિસ્તારમાં સ્થાનિક કોઈ સંડોવાયેલા છે કે કેમ? અન્ય વિસ્તારના લોકો કોણ કોણ છે? અગાઉ આ પ્રકારનો કોઈ જથ્થો કોઈ લાવ્યું હતું કે કેમ? તે તમામ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.