આકાશમાં જોવા માળીયા એક જ લાઈનમાં ચંદ્ર, ગુરુ અને શુક્ર ગ્રહ આ જોઈ લોકોની આંખ માં..

ગુજરાતમાં આજે આકાશમાં એક અનોખી ખગોળીય ઘટના જોવા મળી હતી. આવી ઘટના પહેલા ક્યારેય જોવા મળી નથી. ચંદ્ર, ગુરુ અને શુક્ર એક લાઇનમાં જોવા મળ્યા હતા અને આ ઘટનાની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલી હતી અને બધાએ આકાશ તરફ જોઈને આ ઘટના જોઈ હતી. દરેક વ્યક્તિએ રાજ્યોમાં ઇવેન્ટની તસવીરો પણ પોસ્ટ કરી. બધા એક પછી એક ઘરમાંથી આકાશ તરફ જોવા લાગ્યા.

ચંદ્ર, ગુરુ અને શુક્ર ગ્રહ એક લાઇન માં જોવા માળીયા

ગુરુવારે ફાગણ સુદ ચોથ એટલે કે વિનાયકી ચતુર્થી છે. ત્યારબાદ 6:37 કલાકે સૂર્યાસ્ત બાદ આકાશમાં ચંદ્ર ઉગ્યો અને ચંદ્રની નીચે ગુરુ અને તેની નીચે શુક્ર એક રેખામાં જોવા મળ્યો. જેના કારણે નગરજનોમાં હાસ્ય ફેલાયું હતું અને તમામ લોકો આકાશ તરફ મોઢું રાખીને આ ઘટનાને જોઈ રહ્યા હતા. આથી, ઘટનાની તસવીરો પણ સંભારણું તરીકે ક્લિક કરવામાં આવી હતી અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યા બાદ સ્ટેટસ પર પોસ્ટ કરી હતી. ચંદ્રોદયની 123 મિનિટ પછી એટલે કે 8:40 મિનિટે શુક્ર ચંદ્ર પરથી દેખાતો બંધ થયો, ગુરુ અને શુક્ર આકાશમાં એક રેખામાં દેખાવા લાગ્યા. તેથી સૂર્યાસ્ત પછી 143 મિનિટ પછી, શુક્ર હવે દેખાતો નથી અને 20 મિનિટ પછી, ગુરુ હવે દેખાતો નથી.

સૂર્યાસ્ત પછી દેખાવા લગિયું હતું. 

આકાશમાં આ સમગ્ર ખગોળીય ઘટના સાંજે 6.37 કલાકે સૂર્યાસ્ત પછી શરૂ થઈ હતી અને 143 મિનિટ એટલે કે બે કલાકથી વધુ એટલે કે 9 વાગ્યા સુધી દેખાઈ હતી. તો આ એક લીટીમાં ચંદ્ર, ગુરૂ અને શુક્ર એક લીટીમાં આકાશમાં જોવા મળ્યા અને ધીમે ધીમે ઉપરથી નીચે આવ્યા અને એક પછી એક બે ગ્રહો દેખાતા બંધ થયા. તેથી ચંદ્ર પણ ઉતરતો દેખાવા લાગ્યો. 9:30 સુધીમાં ચંદ્ર દેખાતો બંધ થઈ ગયો હતો. આમ 6:37 પછી ચંદ્ર, ગુરુ અને શુક્ર એક પછી એક રેખામાં દેખાવાનું બંધ કરે છે.

હજી કેટલા દિવસ સુધી દેખાશે?

આ અંગે ઇડરના બડોલીની ખગોળીય ઘટનામાં રસ ધરાવતા બહેચર પ્રજાપતિ અને પુત્રી હેલી પ્રજાપતિએ માહિતી એકઠી કરી સૌને જાણ કરી હતી, તેઓએ પણ આ અવકાશી ખગોળીય ઘટનાને નિહાળી હતી. તેણે સોશિયલ મીડિયા અને વેબ પર પણ સર્ચ કર્યું અને આ ઘટના વિશે સંશોધન કર્યું તો તમે 1લી માર્ચ સુધી અવકાશમાં સૂર્યાસ્ત પછી આવી વિવિધ ઘટનાઓ જોઈ શકો છો.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.