ક્રિકેટ – દિલ્હીના હેડ કોચ રિકી પોન્ટિંગના પરિવારના સભ્યને શું થયું, રાજસ્થાન સામે હાજર નહીં રહે

હાલ દેશ વિદેશ માં ફરી કોરોનાની લહેર ઊંચકી છે. ત્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સના કેમ્પમાં કોરોનાનો સાતમો કેસ રિકી પોન્ટિંગના સમાચાર આવી રહિયા છે.

દિલ્હી કેપિટલ્સ ફ્રેન્ચાઈઝીમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે. કોરોના હવે ટીમના મુખ્ય કોચ રિકી પોન્ટિંગના પરિવારનો સભ્ય છે. પરિણામે રાજસ્થાન સામેની મેચ દરમિયાન પોન્ટિંગ દિલ્હીની ટીમ સાથે જોવા નહીં મળે. આ પહેલા દિલ્હીના વિદેશી ખેલાડી મિચેલ માર્શ અને ટીમ સેફર્ટનો તાજપોશી થઈ ચૂક્યો છે. સપોર્ટ સ્ટાફના અન્ય ચાર સભ્યો પણ ઘાયલ થયા હતા.

પોન્ટિંગની સાથે તેના પરિવારના સભ્યોને પણ આઈસોલેશનમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. તેની ગેરહાજરીમાં પ્રવીણ આમરે, અજીત અગરકર, જેમ્સ હોપ્સ અને વોટસન જેવા સહાયક કોચ રાજસ્થાન સામેની મેચમાં દિલ્હીની ટીમને માર્ગદર્શન આપશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.