બગસરા: ભાજપના ધારાસભ્યની ખુશી નિરાશામાં ફેરવાઈ ગઈ

બગસરાના ભાજપ ના ધારાસભ્ય જે.વી. કાકડિયા ને મંત્રીપદ મળવાની ખુશીમાં ભાજપ દ્વારા ફટાકડા ફોડી મોં મીઠા કરાયા પરંતુ બપોર બાદ તેમનું નામ નીકળી જતા લોકોમાં આશ્ચર્ય ચકિત થયા.

બગસરામાં શહેર ભાજપ દ્વારા કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ધારી બગસરા વિસ્તારના ધારાસભ્ય જેવી કાકડિયાને મંત્રી પદ્મા સમાવેશ લેવાના સમાચાર મળતા સવારે 11:00 શહેર ભાજપ દ્વારા ગોંડલીયા ચોકમાં ફટાકડા ફોડી મોં મીઠા કરવામાં આવ્યા હતા.

ત્યારે બપોરે ફરી સમાચાર મળતા કે જેવી કાકડિયાનું મંત્રી પદ માં સમાવેશ ન લેવામાં આવ્યો છે અને તેનું નામ નીકળી ગયેલ છે ત્યારે બગસરા શહેર ભાજપ ના કાર્યકર્તાઓ માં ઉત્સાહ ઘટી ગયો હતો અને કાર્યકર્તાઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા જેમાં શહેર ભાજપ પ્રમુખ ધીરુભાઈ કોટડીયા તથા મંત્રી પદે અશોકભાઈપંડ્યા નિતેશભાઇ ડોડીયા રસ્મીન ભાઈ ડોડીયા મહેશભાઈ વ્યાસ ભાવેશભાઈ મસરાણી ગીરીશભાઈ પરમાર કનુભાઈ પટોળીયા રમેશભાઈ ગોહિલ સહિતના ભાજપના કાર્યકર્તાઓ હાજર રહી ફટાકડા ફોડી મોં મીઠા કર્યા હતા પરંતુ બપોરે જેવી કાકડિયા ના સમાચાર મળતા કે તેમને મંત્રીપદ માંથી નામ નીકળી ગયેલ છે તો કાર્યકર્તાઓમાં નિરાશા છવાઈ હતી.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.