જાફરબદના નાગેશ્રીમાં ક્રિકેટ મેચ રમતી વખતે શિક્ષકને હાર્ટએટેક આવતા મોત

જાફરાબાદ તાલુકાના ખાલસા કંથારીયામાં રહેતા અને નાગશ્રી હાઈસ્કૂલમાં ફરજ પરના શિક્ષકને ક્રિકેટ મેચ રમતા હતા ત્યારે અચાનક હાર્ટ એટેક આવતા તેનું મુત્યુ થતાં શાળા પરિવાર અને ગ્રામજનોમા શાેકની લાગણી જોવા મળી હતી.

આ ઘટના જાફરાબાદના નાગશ્રી ખાતે બની હતી. ખાલસા કંથારીયામાં રહેતા સુમિતકુમાર દેવચંદભાઈ ખાખર (ઉં.વ.32) નામનો યુવક નાગાશ્રીમા એસ.કે.વરૂ હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. તે ગઈકાલે શાળાએ પહોંચ્યો હતો અને સવારે હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં ક્રિકેટ મેચ રમી રહ્યો હતો ત્યારે તેને અચાનક હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો. ઘટનાથી શાળા પરિવાર આઘાતમાં છે. મૃતક યુવાન શિક્ષક દરેક સમાજમાં આગવી ઓળખ ધરાવતા હતા.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.