લાઠી: બસની લાઇટ ડીપરની નાની વાત માં યુવકને માથામાં કડું માર્યું, મારી નાખવાની ધમકી આપી

અમરેલી જિલ્લાના લાઠી તાલુકાના રામપરમા ખાનગી બસના મેતાજીને રામપરામાં જ રહેતા ત્રણ શખ્સાેએ બસની ડીપર કેમ મારે છે તેમ કહી માથામા કડુ મારી બસના મેટાજીને ઇજા પહાેંચાડી હતી.

બસની ડીપરની માં માથાકૂટ

લાઠી પાેલીસ સ્ટેસનમાં ફરિયાદ નાેંધાવી છે કે રામપરામાં રહેતા 3 યુવકે બસની લાઇટ ડીપર કેમ મારી તે બાબતે એક પ્રાઇવેટ બસના મેટાજી ને કડુ મારી અને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. યુવકને મારમાર્યાની આ ઘટના અમરેલી જિલ્લાના લાઠીના રામપરમા ગામમાં બની હતી.

વિરાજભાઇ અશાેકભાઇ રાઠાેડ (ઉ.વ.21) ઢસામા રહેતા અને ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસમાં મેતાજી તરીકે નાેકરી કરતા તેમણે લાઠી પાેલીસ મથકમા નાેંધાવેલી ફરિયાદમા જણાવ્યું હતુ કે તેઓ રામપર ગામે એક લગ્નની બસમાં જાનૈયા ને મૂકવા ગયા હતા ત્યારે રામપરામાં રહેતા મેપાભાઇ, દેહુરભાઇ તેમજ એક અજાણ્યાે શખ્સ ધસી આવ્યા હતા. આ  શખ્સાેએ તુ બસની ડીપર કેમ મારે છે કહી બાેલાચાલી કરી ગાળાે આપી હતી. તેમજ માથામા કડુ મારી ઇજા પહાેંચાડી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. બનાવ અંગે એ ASI J.B. Kandoliya એ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.